top of page

Aiki-Aandacht

Als jarenlange beoefenaar van Japans krijgskunst, Aikido, heeft Henk de ervaring om vanuit je eigen kracht in verbinding met de ander en de omgeving te staan. Verschillende elementen vanuit deze krijgskunst heeft Henk met succes toegepast in de lessen.
Hij noemt dat de Aiki-Aandacht. In deze training gaan we aan de gang met bewuste communicatie waarin het belang van in balans zijn centraal staat. Balans in jezelf = balans in de ander! Het vraagt om een onvoorwaardelijke houding naar de ander waarin je vrij bent van oordelen.
bottom of page